• تلفن88615705-9
 • ایمیلinfo@noorgostar.com
 • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9
 • تلفن88615705-9
 • ایمیلinfo@noorgostar.com
 • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9

کنترل ترافیک

واحد طراحی و نظارت ترافیک

 •  طراحي بهينه سيستم‌هاي کنترل ترافیکی مطابق با شرايط مندرج در استانداردهاي بين‌المللي (RTA)
 • ارزيابي سيستم‌هاي کنترل ترافیکی قديمي و ارائه طرح‌هاي اصلاحي جهت برآوردن حدود و مقادير استاندارد
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت ايجاد سيستم كنترل كيفيت در خط توليد تجهیزات کنترل ترافیک
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي سیستم‌های کنترل ترافیکی به منظور مطابقت سيستم در حال اجرا با اهداف طراحي
 • برگزاري مناقصات خريد خدمات و تجهیزات ترافیکی
 • ارائه خدمات مشاوره به توليدكنندگان تجهیزات ترافیکی در طراحي و ساخت
 • ارائه راه‌كارهاي فني به توليد‌كنندگان تجهیزات ترافیکی جهت بهبود و افزايش سطح كيفي محصول توليدي و تأمين تجهيزات لازم
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي به پيمانكاران و مجريان به منظور رعايت استانداردها