• تلفن88615705-9
 • ایمیلinfo@noorgostar.com
 • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9
 • تلفن88615705-9
 • ایمیلinfo@noorgostar.com
 • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9

توزیع و نظارت

واحد طراحي و مهندسي شبكه‌هاي تولید ، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي

خدمات مهندسي و مشاوره واحد طراحي و مهندسي شبكه‌هاي تولید ، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي به شرح زیر می باشد:

 • مطالعه و بررسي شبكه‌هاي توزيع از نظر تلفات و افت ولتاژ
 • ارائه طرح‌هاي اصلاحي به منظور بهينه‌سازي شبكه‌هاي توزيع
 • تهیه طرح‌های اجرایی پروژه‌های خطوط و پست‌های فشارقوی فوق توزیع و انتقال نیرو
 • امكان‌سنجي اجرايي بودن طرح‌هاي نوسازي و بهينه‌سازي شبكه‌هاي توزيع
 • امکان‌سنجی پروژه‌های خطوط و پست‌های فشارقوی فوق توزیع و انتقال نیرو
 • ارائه خدمات براي برگزاري مناقصات اجراي طرح‌هاي مرتبط با شبكه‌هاي توزيع ، خطوط فوق توزیع و انتقال نیرو در موارد تهيه و مشخصات فني و بررسي و ارزيابي فني پيشنهادات
 • نظارت بر اجراي طرح‌هاي مرتبط با شبكه‌هاي توزيع، خطوط و پست‌های فشارقوی فوق توزیع و انتقال نیرو و مقايسه نتايج اجرايي با اهداف از پيش تعيين شده براي طرح
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت بهره‌برداري مطلوب از شبكه‌ها و تأسيسات ايجاد شده در بخش توزيع انرژي الكتريكي، شبکه‌ها، تأسیسات و پست‌های فوق توزیع و انتقال نیرو
 • ارائه خدمات مشاوره‌اي جهت رعايت الزامات ايمني، عملكردي و حفاظتي در طراحي، اجرا و بهره‌برداري از شبكه‌هاي توزيع شبکه‌ها، تأسیسات و پست‌های فوق توزیع و انتقال نیرو
 • تهيه و آموزش نرم‌افزارهاي تخصصي مورد استفاده در طراحي شبكه‌هاي توزيع ، شبکه‌ها و پست‌های فوق توزیع و انتقال نیرو
 • تهيه، تدوين و بررسي آخرين استانداردهاي بين‌المللي در خصوص تجهيزات شبكه‌هاي توزيع، تولید و انتقال نیرو
 • تعريف مشخصات فني مورد نياز جهت خريد تجهيزات مورد استفاده در شبكه‌هاي توزيع، تولید و انتقال نیرو
 • بازرسي و انجام آزمون‌هاي لازم براي بررسي انواع تجهيزات شبكه‌هاي توزيع، تولید و انتقال نیرو
 • انجام پروژه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه‌های اتوماسیون و SCADA در سیستم‌ فوق توزیع و انتقال نیرو
 • همكار ايراني شركت‌هاي مشاور بين‌المللي SwedPower (سوئدي)، SMEC (استراليايي) و SWECO (سوئدي) در پروژه‌هاي كاهش تلفات، بهينه‌سازي و نوسازي شبكه‌هاي توزيع در ايران