• تلفن88615705-9
  • ایمیلinfo@noorgostar.com
  • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9
  • تلفن88615705-9
  • ایمیلinfo@noorgostar.com
  • آدرستهران شیراز جنوبی (جنوب اتوبان همت) خیابان 68 غربی پلاک 9

آقای مهندس سید حسین امینی

آقاي مهندس سيد حسين اميني ـ متولد سال 1321
تحصيلات : كارشناس ارشد برق ـ گرايش قدرت ـ سال 1345
محل تحصيل : دانشگاه اميركبير

سوابق كاري :

– تير ماه سال 1382 نايب رئيس و عضو هيئت مديره و مشاور عالي شركت مهندسين مشاور روشنايي نورگستر
– سال 1380 مشاور شركت نورگستر
– اسفند ماه سال 1370 مشاور مديرعامل برق منطقه‌اي تهران و مجري طرح تهيه و توزيع لامپ كم‌مصرف و مجري تجديد ارزيابي شبكه‌هاي برق تهران تا پايان سال 1377(بازنشسته)
– آذرماه سال 1366 مدير امور بهره‌برداري جنوب شرق برق منطقه‌اي تهران
– فروردين ماه سال 1360 مدير امور بهره‌برداري برق منطقه‌اي مازندران و قائم مقام مديرعامل
– مهرماه سال 1359 مدير امور بهره‌برداري برق منطقه‌اي مازندران
– فروردين ماه سال 1358 مشاور مدير عامل شركت برق منطقه‌اي خراسان
– تيرماه سال 1355 مدير دفتر برنامه‌ريزي و قائم مقام مديرعامل شركت برق منطقه‌اي خراسان
– تير‌ماه سال 1354 مدير امور برنامه‌ريزي شركت برق منطقه‌اي خراسان
– فروردين ماه سال 1351 مدير امور بهره‌برداري برق خراسان شركت برق منطقه‌اي خراسان
– آبان ماه سال 1349 معاون بهره‌برداري برق خراسان شركت برق منطقه‌اي خراسان
– آبان ماه سال 1347 رئيس شبكه برق مشهد شركت برق منطقه‌اي خراسان
– آبان ماه سال 1345 معاون مدير عامل در برق نيشابور شركت برق منطقه‌اي خراسان
– شهريور ماه سال 1345 كارشناس فني در امور مطالعه و طراحي شركت برق منطقه‌اي خراسان
– تير ماه سال 1345 كارشناس فني در امور مطالعه و طراحي وزارت آب و برق تهران